Etusivu

Hallitus

Säännöt

Jäsenokoukset

Jäsentiedotteet

Toimintasuunnitelmat

Jäsenmatkat

ViipurinUrheilijoiden
 kotisivu

  JÄSENKOKOUKSET
=====================================================
 

VIIPURIN LINNAN RITARIT RY                                                    JÄSENTIEDOTE  25.2.2020

 

Kunnianarvoisille Viipurin linnan ritareille

 

Kutsu vuosikokoukseen

Aika:             torstai 12. maaliskuuta 2020 klo 15.00

Paikka:        Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, 4. kerros, Elielinaukio 2, Helsinki

Rautatieaseman ja Postitalon välissä

Kokouksessa käsitellään

§      laillisuus ja päätösvaltaisuus,

§      valitaan kokousvirkailijat ja hyväksytään työjärjestys,

§      hallituksen toimintakertomus, (liitteenä)

§      tilit ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019,

§      tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol­li­sille,

§      muut esille tulevat asiat.

Sääntöjen mukaan kokous on pidettävä ennen maaliskuun 15. päivää ja kutsu lähetet­tävä kirjallisesti jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Sääntömääräisten kokousasioiden jälkeen varapuheenjohtajamme Pertti Joenpolven esitelmän aiheena on tapahtumat 80 vuotta sitten, muistopäivään 13.3. liittyen ”Erään miehen talvisota”.  

Esitelmän ja keskustelun jälkeen illallinen.

Yhdistyksen jäsenmaksu 90 euroa pyydetään maksamaan tilisiirtojen mukai­sesti. Verkkosiirtona maksettaessa pyydetään kirjoitta­maan viite­numero. Jäsenmaksu menee lähes kokonaan Viipurin Urheilijoiden toiminnan tukemiseen. Mahdolli­siin kysymyk­siin vastaa Pertti Joenpolvi, pertti.joenpolvi@gmail.com, puh. 0400 871 033.

Alkaneelle toimikaudelle syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Jorma Koistisen. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari Aronniemi, Veli-Pekka Heikka, Pertti Joenpolvi, Jorma Pelkonen ja Pentti Toikka. Varapu­heenjoh­tajaksi ja rahas­ton­hoitajaksi hallitus on valinnut Pertti Joenpolven, matkasihteeriksi Ari Aronniemen, jäsensihteeriksi Pentti Toikan ja kirjuriksi Martti Luukon.

Yhteystietojen muutokset: martti.luukko@saunalahti.fi, puh. 0500 200 514.

Tervetuloa kokoukseen

Jorma Koistinen                                                                             Pertti Joenpolvi

Puheenjohtaja                                                                                                Varapuheenjohtaja

           puh.  050 570 4872                                                                                                                             puh. 0400 871 033

 

**************************************************************************************************************

Yhdistyksen jäsenmaksu 90 euroa pyydetään maksamaan tilisiirtojen mukaisesti. Automaatilla tai verkkosiirtona maksettaessa pyydetään kirjoittamaan myös viite­numero. Jäsenmaksulla tuetaan Viipurin Urheilijoiden nuorisourheilua. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa
Pertti Joenpolvi,
pertti.joenpolvi@kotikone.fi   puh. 0400 871033.

Yhteystietojen muutokset:
Martti.Luukko@saunalahti.fi, puhelu tai tekstiviesti 0500 200 514.