Etusivu

Hallitus

Säännöt

Jäsenokoukset

Jäsentiedotteet

Toimintasuunnitelmat

Jäsenmatkat

ViipurinUrheilijoiden
 kotisivu

 

 

 Viipurin Linnan Ritarit ry                                                  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Kokoukset, retket, matkat ja Viipurin Urheilijoiden tukeminen muodostavat toiminnan rungon. Kokouksiin kutsutaan asiantun­tijoita esitelmöimään Viipuria, Karjalaa, urheilua ja terveyttä koskevista tai muista jäseniä kiinnostavista aiheista. Toimintavuoden aikana järjestetään aina­kin yksi koti- tai ulkomaan­matka ja tämän lisäksi retki lähiseudun kohteeseen. Jäsenten aloitteita ja mielipiteitä retkien kohteiksi ja keskustelujen aiheiksi tiedustellaan. Matkojen ja retkien mahdollisista vapaista paikoista tiedotetaan myös muille karjalais-järjestöille ja niiden jäsenille.

Toimintavuoden aikana jäsenmäärää pyritään nostamaan.  

Ritarien merkkipäi­vät muistetaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Suurmesta­rin seurueeseen siirty­neitä jäseniä muistetaan hallituksen jäsenten tai ritari­veljien henkilökohtaisella osallis­tumisella surujuhlaan tai omaisten toivo­malla tavalla.

Viipurin Urheilijoita tuetaan jakamalla toiminnan ylijäämää nuorten urheili-joiden koulu­tukseen ja valmennuk­seen.

Viipurin Linnan Ritarien jäsenet ovat samalla myös Viipurin Urheilijoiden jäse­niä ja he voivat osallistua Viipurin Urheilijoiden tilaisuuksiin. Näistä tiedotetaan myös yhdistyksemme jäsenkirjeissä.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen hallitus kysyy jäsenten aloitteita ja ehdotuksia ohjelmaan vuodelle 2019 ja sen jälkeenkin. Vastaukset kokouksissa, hallituksen jäsenille tai sähköpostina martti.luukko@saunalahti.fi, tai kirjepostina Martti Luukko, Sinivuokonpolku 5 as 1, 00930 Helsinki.

Matkojen tai retkien kohteiksi ja aiheiksi

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Esitelmien aiheiksi ja pitäjiksi

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Kokousten paikoiksi

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Muuta ohjelmaa

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Nimi  __________________________________________________________     Puh. ___________________________