Etusivu

Hallitus

Säännöt

Jäsenokoukset

Jäsentiedotteet

Toimintasuunnitelmat

Jäsenmatkat

ViipurinUrheilijoiden
 kotisivu

 

 

 
 

Viipurin Linnan Ritarit ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kokoukset, retket, matkat ja Viipurin Urheilijoiden tukeminen muodostavat toiminnan rungon. Kokouksiin kutsutaan asiantun­tijoita esitelmöimään Viipuria, Karjalaa, urheilua ja terveyttä koskevista tai muista jäseniä kiinnostavista aiheista. Toimintavuoden aikana järjestetään aina­kin yksi koti- tai ulkomaan­matka ja tämän lisäksi retki lähiseudun kohteeseen. Jäsenten aloitteita ja mielipiteitä retkien kohteiksi ja keskustelujen aiheiksi tiedustellaan. Matkojen ja retkien mahdollisista vapaista paikoista tiedotetaan myös muille karjalais-järjestöille ja niiden jäsenille.

Toimintavuoden aikana jäsenmäärää pyritään nostamaan.  

Ritarien merkkipäi­vät muistetaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Suurmesta­rin seurueeseen siirty­neitä jäseniä muistetaan hallituksen jäsenten tai ritari­veljien henkilökohtaisella osallis­tumisella surujuhlaan tai omaisten toivo­malla tavalla.

Viipurin Urheilijoita tuetaan jakamalla toiminnan ylijäämää nuorten urheilijoiden koulu­tukseen ja valmennuk­seen.

Viipurin Linnan Ritarien jäsenet ovat samalla myös Viipurin Urheilijoiden jäse­niä ja he voivat osallistua Viipurin Urheilijoiden tilaisuuksiin. Näistä tiedotetaan myös yhdistyksemme jäsenkirjeissä.